Villkor

GENOM ATT klicka på Beställ Nu så väljer ni att beställa enligt den information som ni har lagt in och texten på beställnings sidan och villkoren här, och accepterar samtidigt villkoren här.

Priset för LättFaktura (specialpris kr 99:- / ord. pris kr 159:- per månad) är för årsavgift Start för ett års användning av programmet.
Fakturering sker för ett år i taget.

Tids Registrering, Kalkylering, Medlems Fakturering, Offert, Kund Uppföljning, Lager Inventering, Lagerstyrning, Engelsk Fakturatext och Klientversion är tilläggsmoduler som kan beställas efter installation av programmet.

Alla priser är i SEK och exkl. moms.
Förmedling av produkten, samt fakturering kan komma att ske från K-Soft Sverige AB, Box 2826, 187 28 Täby. Vi kan i framtiden välja att samarbeta med annat företag för t.ex. förmedling och fakturering. Kundförhållandet är dock självklart med oss. Betalningen görs till det företag som fakturan kommer från.
Årsavgiften är löpande men om ni inte vill fortsätta att använda programmet, så är det bara att ge besked trettio dagar innan ingången av nästföljande ett års period. Introduktionspriset (kr 99:- per månad) är för årsavgift Start för det första året. Efter det första året faktureras ord. pris vilket för närvarande är, för årsavgift Start, ett hundra och femtinio kronor per månad, för årsavgift Fjärrstyrning, tre hundra kronor per månad och för årsavgift Pro, tre hundra och trettiotre kronor per månad. Efter ett år faktureras årsavgift Fjärrstyrning som standard men ni kan välja Start eller Pro genom att ge besked när som helst innan förfallodagen.

Genom att klicka på Beställ Nu på beställnings sidan så accepterar ni att ni kommer att betala fakturan för er beställning. Kod till programmet skickas automatiskt efter att fakturan är betalad. Att inte betala fakturan eller sen betalning ger inte rätt att annullera beställningen. Vi hjälper gärna med att fixa logga åt er till självkostnadspris.

Licens för användning av LättFaktura säljs självklart enligt gällande lagar. När ordern har gått i produktion så kan den av naturliga orsaker inte ändras.
För att lättare kunna hjälpa er och ge er support samt för att följa lagarna, måste vi av naturliga orsaker spara er information.
I samband med lagring av information så kräver lagen att vi ger er följande information: Om ni beställer som privatperson så har ni den ångerrätt som lagen fastställer. Er information sparas så att vi kan hjälpa er m.m. Vi kommer använda den för att kunna hjälpa er om ni behöver hjälp, följa lagarna ang. bokföring m.m. När det kommer uppgraderingar och liknande, kan vi komma att skicka er erbjudande och liknande om våra produkter och tjänster per email eller liknande. Ni kan också komma att bli kontaktad per email, post och telefon. Om ni inte vill bli kontaktad, bara skicka oss en email ang. det.
Ni kan när som helst begära att inte få tillsänt information om uppgraderingar per email, fax, brev eller liknande och vi kommer då självklart inte att göra det. Sådan begäran skickar ni till oss per email, fax, brev eller liknande.
Av naturliga orsaker måste vi spara, databehandla och flytta era data. Er information sparas tills vidare. Ni ger oss medgivande till att lagra, databehandla och flytta era data, samt att skicka er erbjudanden och liknande per email, fax, brev och liknande. Pga. sättet det fungerar på med programvara behöver medgivandet också ges till andra parter. Medgivandet ges därför till oss, samt till de företag och/eller person/personer som äger programvaran, källkod, hemsidan och liknande. Det ges också till nuvarande och framtida företag ägda och/eller kontrollerade av en eller flera av de som i dag äger och/eller kontrollerar oss. Det ges också till nuvarande och framtida personer (om några) som äger eller kommer till att äga programvaran, källkod, hemsidan och liknande. Detta både för nuvarande och framtida produkter och tjänster. Det ges också till ett annat företag, (som K-Soft Sverige AB), som vi kan använda för att skicka/sälja produkter, uppgraderingar och liknande, antingen genom att förmedla programvaran eller på annat sätt.
Ni har självklart rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av informationen vi har om er. Ni har också rätt att begära begränsning av behandlingen av era uppgifter, eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Ni har självklart rätt att klaga till tillsynsmyndighet. Mer juridisk info om oss hittar ni här. Det är lagarna i Irland som är gällande lagar. Det är självklart helt frivilligt att lägga er order. Vi använder självklart inte någon automatiserad profilering och inte heller något automatiserat beslutsfattande.

Om ni vill kontakta oss, vänligen använd då informationen på denna eller någon av våra andra hemsidor.
Klicka på Beställ Nu för att beställa i enlighet med den information som ni har lagt in och villkoren här. (Datum och tidpunkt för inläggningen läggs in automatiskt i våra register.)
Vår erfarenhet är att våra kunder är mycket nöjda med sättet vi arbetar på och vi hoppas och tror att det också kommer att bli er upplevelse.
Ha en trevlig dag!

✌️ Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form :(